December 15, 2017

Chú bé Sambhava

Suu tam online Khi gặp một số chuyện tranh cãi nhỏ nhặt, ngây ngô, người ta thường bảo: “chuyện con nít”. Người lớn mà hay hờn dỗi người ta cũng bảo: “tính như con nít”. Xem chừng “con nít”là loại chưa đủ già dặn, có nhiều bốc đồng do sống chưa đủ lâu. Muốn có nhiều kinh nghiệm sống thì cần phải sống lâu, nghĩa là không phải là “trẻ con”. Có nhà triết học cho rằng “trẻ em như tờ giấy trắng, xã hội làm cho nó đen”. Theo lý nhân quả, khi người ta sinh ra đã có…

Read More