June 30, 2018

Tổ Đình Việt Nam, Seatle – Tưởng Niệm Vua Quang Trung

( Tin ngắn ) Lễ thượng kỳ VNCH đầu năm Đinh Dậu vào ngày chủ nhật Mùng 2 Tết tại Đài Tử Sĩ Vị Quốc Vong Thân, sau phần múa lân đốt pháo mừng Xuân mới tất cả đồng hương đã vào Đền Thờ Anh Hùng Liệt Nữ VN để tưởng niệm Vua Quang Trung.
Sau ba hồi chiêng trống, cựu đại úy BĐQ Trần Đình Khải, người gốc Bình Định, Tổng Thơ Ký Tổ Đình Việt Nam thuyết trình về tiểu sử và công nghiệp Vua Quang Trung nhất là chiến thắng Trận Đống Đa. Sau đó ban điều hành đồng dâng hương và tất cả đồng hương hiện diện lên lễ đài thắp hương tưởng niệm một vị anh hùng Dân Tộc Việt.
Được biết ngoài tưởng niệm Vua Quang Trung vào mùa Xuân, Tổ Đình VN còn thực hiện các Quốc lễ của VNCH sắp tới như tưởng niệm Trưng Nữ Vương, Giổ Quốc Tổ Hùng Vương và Húy nhật Đức Thánh Thần Hưng Đạo.

 

Comments are closed.