December 15, 2017

Thư Mời Tham Dự Buổi Hội Thảo với TS Mai Thanh Truyết với Chủ Đề: Tình Hình Việt Nam Năm Đinh Dậu 2017 & Những Câu Chuyện Việt Nam tại Dallas

“…. Ông đến Hoa Kỳ năm 1983, theo diện thuyền nhân. Trong một giới hạn nào đó, ông đã thành công, sớm ổn định cuộc sống, nhờ khả năng chuyên  môn, và cũng nhờ tính năng động, bén nhạy vốn có đã giúp ông bắt gặp, sớm hiểu và hội nhập những giá trị mới.

Nhưng hình như cuộc đời MTT không có điểm đến, hay nói đúng hơn là mỗi điểm đến là một điểm khởi đầu. Trăm năm đời người là một chuổi dài khởi điểm.

Một lần nữa, ông rời bỏ nhịp sống an bình lạc thiện để đánh đấm với bạo quyền, với sự dốt nát, với bệnh tật, với đói nghèo, nói riêng với việc hủy hoại môi sinh.

Ông viết nghiêm túc, nói nghiêm túc, có cân nhắc và nghiên cứu nghiêm túc.

Người thương ông cũng nhiều. Kẻ ghét ông cũng lắm, nhứt là chính quyền Hà Nội trong vụ kiện Chất Dộc Da Cam, Ô Nhiễm arsenic, Hậu quả việc xây đập trên sông Mekong, Khai thác Bauxite ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam, và gần đây là Câu chuyện Formosa Vũng Áng. Tuy nhiên cũng có người bảo rằng “ông vẽ đường cho hươu chạy” vì ông nêu ra một số giải pháp cho các vần đề môi trường ở Việt Nam.”

Giáo sư Nguyễn Văn Trường

Nguyên Tổng trưởng Giáo Dục VNCH &

Viện trưởng Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh

Thư Mời-Final-Tâm tình với NCViet_MTT_Side 2_Trifold_Dallas_2017 (1)

Click to view the unembedded pfd file at: http://tiengnoiluongtri.com/wp-content/uploads/2017/01/Thư-Mời-Final-Tâm-tình-với-NCViet_MTT_Side-2_Trifold_Dallas_2017-1.pdf

Comments are closed.