November 19, 2017

[ Võ Hương An] Văn Hóa Việt Nam Xưa và Nay: Văn Hóa Cung Đình Huế

Giáo sư Nguyễn Đức Lâm và Nhà văn Võ Hương An hội thoại về văn hóa cung đình dưới triều Nguyễn.

Comments are closed.