December 15, 2017

Mặc Không Tử – Soi Bóng

Vần thơ cũ đã úa màu
Vẫn còn đâu đó nhịp cầu thênh thang
Chiều buông rải ánh nắng vàng
Hồ trong soi bóng ngỡ ngàng trăng xưa
Người về, người đã về chưa?
Đời cô lữ mãi nắng mưa tự tình
Xoè tay đếm mộng phù sinh
Tạ từ dâu bể riêng mình viễn du.

Comments are closed.